Get Adobe Flash player

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB  


VESTALIS tecnologies slu (d'ara endavant VESTALIS ) amb domicili  fiscal a C/Balmes, 11 08338 Premià de Dalt (Barcelona) i amb CIF B63231880 posa a disposició al seu lloc web vestalis.com continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats, serveis i productes.

 Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de VESTALIS per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’Usuari al lloc web vestalis.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’Internet, no podent l’Usuari comunicar a VESTALIS les seves dades sense que s'hagin acceptat previament aquestes condicions.

 

1. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB

VESTALIS tecnologies , societat limitada unipersonal, amb domicili a fiscal a C/Balmes, 11 08338 Premià de Dalt (Barcelona) i amb CIF B63231880

 

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS 

Les presents condicions d'ús tenen per objecte regular l'ús d'aquest lloc web que la Companyia posa gratuïtament a disposició dels USUARIS en la present URL. La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i, suposa l'acceptació plena per aquest usuari, de les presents condicions d'ús que l’Usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

 

3 .- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS  

La utilització del lloc web de VESTALIS no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l’usuari . L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'Ús, les bones produït aquesta acceptació.

L'USUARI es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres USUARIS al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la Companyia presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L'USUARI es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de la Companyia o de tercers.

 Expressament VESTALIS , entre altres, prohibeix les següents accions:

1. Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de VESTALIS o de  tercers.

2. Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing"). VESTALIS podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

 

4.- CONTINGUTS 

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per VESTALIS utilitzant fonts internes i externes de tal manera que VESTALIS únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna. VESTALIS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. Les fotografies que apareixen publicades al lloc web han estat preses per VESTALIS com a resultat de la seva activitat o bé son fotografies lliures de drets d'autor o son llicenciats i  han estat econòmicament compensats d'acord amb la llei.

 

5. PUBLICITAT 

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris . Els anunciants són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. VESTALIS no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic:  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .

 

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT  

6.a. Responsabilitat per l'ús del lloc web L'USUARI és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant VESTALIS, els seus col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari. VESTALIS dedicarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el lloc web, però, VESTALIS no assumeix cap garantia en relació a l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest lloc web. L'USUARI és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra VESTALIS basada en la utilització per l’Usuari del lloc web. Si s'escau, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a VESTALIS amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

6.b. Responsabilitat pel funcionament del lloc web VESTALIS exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a VESTALIS. Així mateix, VESTALIS també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de VESTALIS. VESTALIS està facultada per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.c. Responsabilitat per links Els enllaços o links continguts en el lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs web gestionats per tercers. VESTALIS declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquest lloc web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. VESTALIS queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'usuari en virtut de la informació trobada en els llocs web enllaçats.

  

7. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL LLOC WEB 

7.a. A través de formularis Sense perjudici del que preveu en cada un dels formularis del lloc web, quan l'USUARI faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament a VESTALIS al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que en els mateixos s'indiquin. VESTALIS incorporarà les dades facilitades per l’Usuari en un fitxer titularitat de la mateixa degudament comunicat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Podeu exercitar els d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-vos per carta a la nostra adreça postal i identificant-vos de forma suficient.

7.b. A través de Cookies Aquest lloc web pot utilitzar cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l’Usuari i que ens permeten conèixer la següent informació: - La data i l'hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre lloc web. - El disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera vista al nostre lloc web. - Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa Navegador.

7.c. Confidencialitat VESTALIS es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment del estat de la tecnologia.

 

8. OBSERVACIONS DE L'USUARI

L' usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i puguin en el seu cas ser facilitades a VESTALIS a través del lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti a VESTALIS, es consideraran no confidencials, reservant-se VESTALIS el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

 

9. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS 

VESTALIS es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les presents condicions d'ús L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es troben vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús

 

10 .- DECLARACIÓ PARCIAL DE NULITAT 

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. VESTALIS podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de VESTALIS.

 

11 .- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE 

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’Usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre.